COVERT HARASSMENT CONFERENCE 2014
BRUSSELS, 20 NOVEMBER 2014
Back to Covert Harassment Conference 2015 Berlin 1+2 October 2015 >>

DODADKOWA INFORMACJA W ZWIĄZKU Z KONFERENCJĄ
Also available in English, Francais (French), Deutsch (German), Nederlands (Dutch). česky (Czech), Polski (Polish).


"Godność człowieka jest nienaruszalna. Musi być szanowana i chroniona."
- Artykuł 1 Rozdziału Fundamentalnych Praw EU (2000)


W świecie opartym na wysoko rozwiniętej technologii informacyjnej i komunikacyjnej, to fundamentalne prawo człowieka i podstawowa norma etyczna, znajdują się w obliczu rosnącego zagrożenia.

Podczas ostatniego wieku, zostały przeprowadzone liczne nielegalne eksperymenty na ludziach bez wyrażenia ich zgody, i są one kontynuowane do dzisiejszego dnia na terenie Unii Europejskiej, a także, poza nią. Nie tylko demaskatorzy, aktywiści, badź polityczni oponenci, są „namierzani”, lecz również tysiące niewinnych osób cywilnych, bez swojej zgody, jest poddawanych experymentom, kontroli umysłu, a także, skrytemu prześladowaniu społecznemu. W obliczu zwiększającej się liczby obywateli składających skargi o byciu torturowanym zdalnie sterowaną technologią i/lub poddawanym eksperymentom „mind control”; rządy na całym świecie, wzbraniają się od rozpatrzenia tych skarg w świetle naruszeń praw człowieka, ignorując ofiary i często traktując je jako osoby chore psychicznie.

Aby rozwiązać ten globalnej skali problem, i aby stymulować debatę na poziomie europejskim, EUCACH i Fundacja STOPEG, organizują pierwszą na świecie konferencję dotycząca skrytego nękania (Covert Harassment Conference 2014).

Aspirując do zapewnienia ofiarom tych przestępstw otoczenia pełnego szacunku, mamy nadzieję że podczas tego wyjątkowego wydarzenia zgromadzą się wszystkie zainteresowane strony: medyczni, prawni, polityczni i technologiczni experci, przedstawiciele prasy i mediów, jak również, ofiary, by razem debatować nad wspólnymi celami: (1) ujawnieniem tajnych badań na ludziach, prowadzonych bez wyrażenia ich zgody, (2) oszacowaniem zakresu tych nieetycznych eksperymentów na szczeblu europejskim i międzynarodowym, a także, (3) poszukiwaniem możliwych rozwiązań dla ochrony obywateli przed skrytym nękaniem.

Dołącz do wspólnej dyskusji i weź udział w znalezieniu odpowiednich rozwiązań prawnych i/lub politycznych, by chronić powszechne prawo ludzkie: prawo do życia. Wesprzyj nasze dażenia by zakazać używania broni i metod zagrażających zdrowiu i życiu ludzkiemu, a także niszczących autonomię i godność indywidualnych osób.

Dziękujemy za poświęconą uwagę i mamy nadzieję przywitać cię na konferencji.

Komitet Organizacyjny:

Magnus Olsson
Dyrektor zarządzający EUCACH
Peter Mooring
Dyrektor zarządzający STOPEG

Melanie Vritschan
Menadżer Public Relations i Eventów EUCACH
Kim Mercx /
Beata Zalewska
Współorganizatorzy Konferencji STOPEG

TI-EVENT-2014
The conference is part of the TI-EVENT-2014, a single day event to bring together the targeted individuals from all over Europe. It aims at creating more awareness on the covert crimes committed against them and humanity.
Go to the TI-EVENT-2014 website >
STAY UP TO DATE
Enter your email address and receive notifications on progress and changes.
Facebook
Covert Harassment Conference on Facebook
Covert Harassment Conference
on Facebook

Recent visits
Donate
While you are here please consider making a donation for a better world. Thank you.
- Donate to EUCACH >
- Donate to STOPEG >