COVERT HARASSMENT CONFERENCE 2014
BRUSSELS, 20 NOVEMBER 2014
Back to Covert Harassment Conference 2015 Berlin 1+2 October 2015 >>

VÝCHODISKO INFORMACE K TÉTO KONFERENCI
Also available in English, Francais (French), Deutsch (German), Nederlands (Dutch). česky (Czech), Polski (Polish).


"lidská důstojnost je nedotknutelná. To musí být respektováno a chráněno"
- Článek 1 Stanov základních práv EU (2000)


Ve světě všestranně založeném na informačních a komunikačních technologiích, toto základní lidské právo a základní etický princip čelí zvýšenému ohrožení.

V posledním století jsou prováděny početné ilegální experimenty na lidech bez jejich souhlasu a pokračují do dnešních dnů v Evropské unii i mimo. Nejen whistle blowers, aktivisté a političtí oponenti jsou zacílování, ale i tisíce nevinných civilistů jsou podrobovány nesouhlasnému testování a pokusům s ovládáním mysli za pomoci zbraní používajících utajovanou technologii dálkového skrytého týrání populace. Vlády na celém světě nikdy dříve nečelily tak stoupajícímu počtu trestních oznámení občanů, kteří jsou dálkově torturováni anebo jsou prováděny na nich pokusy. Příslušné vlády selhávají a nepřiznávají porušování lidských práv tím, že stěžující si občany ignorují a často s ními jednají jako s mentálně nemocnými.

Aby byla tato problematika globálního zájmu řešena a k této stimulována debata na evropské úrovni, Evropská koalice proti utajovanému týrání - European Coalition against Covert Harassment (EUCACH) a STOPEG - Stop Electronic Weapons Stop Gang Stalking – Nadace pro zastavení elektronických zbraní a zastavení organizovaného pronásledování, nyní pořádají jako první ve světě Konferenci k utajovanému týrání - Covert Harassment Conference.

Ve snaze o poskytnutí náležitého prostředí hlasům obětí označovaných jako Zacílené osoby (Targeted Individuals), doufáme že tato ojedinělá konference shromáždí všechny zainteresované činitele: lékařské, právnické a technické odborníky, zástupce tisku a médii a oběti se společnými cíli: (1) odhalení pokračujícího nekonsensuálního výzkumu, (2) zhodnocení rozsahu takových neetických experimentů na evropské a mezinárodní úrovni, jakož i (3) hledání možných řešení k ochraně obyvatel před tímto skrytým, utajovaným zneužíváním.

Připojte se k debatě a zúčastněte se nalezení vhodných zákonných anebo politických řešení k ochraně práva každého jedince na život. Pomozte nám zakázat zbraně a metody ohrožující lidské zdraví a život, jak rovněž ničící sebevědomí a důstojnost.

Těšíme se, že Vás uvítáme na této události.

Za Organizační výbor:

Magnus Olsson
EUCACH Managing Director
Peter Mooring
STOPEG Managing Director

Melanie Vritschan
EUCACH Public Relations & Events Manager
Kim Mercx /
Beata Zalewska
STOPEG Conference
Co-organizers

TI-EVENT-2014
The conference is part of the TI-EVENT-2014, a single day event to bring together the targeted individuals from all over Europe. It aims at creating more awareness on the covert crimes committed against them and humanity.
Go to the TI-EVENT-2014 website >
STAY UP TO DATE
Enter your email address and receive notifications on progress and changes.
Facebook
Covert Harassment Conference on Facebook
Covert Harassment Conference
on Facebook

Recent visits
Donate
While you are here please consider making a donation for a better world. Thank you.
- Donate to STOPEG >
- Donate to EUCACH >