COVERT HARASSMENT CONFERENCE 2014
BRUSSELS, 20 NOVEMBER 2014
Back to Covert Harassment Conference 2015 Berlin 1+2 October 2015 >>

ACHTERGROND INFORMATIE BIJ DEZE CONFERENTIE
Also available in English, Francais (French), Deutsch (German), Nederlands (Dutch). česky (Czech), Polski (Polish).


"De menselijke waardigheid is onschendbaar.
Zij moet worden geëerbiedigd en beschermd."

- Artikel 1 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (2000)


In een wereld die grotendeels gebaseerd is op informatie en communicatie technologie, wordt dit fundamentele recht van de mens en elementaire ethische principe in toenemende mate bedreigd.

In de afgelopen eeuw zijn talloze illegale experimenten uitgevoerd op proefpersonen zonder hun toestemming en dit gaat tot op de dag van vandaag door in de Europese Unie en daarbuiten. Niet alleen zijn klokkenluiders, activisten en politieke tegenstanders een doelwit, ook worden duizenden onschuldige burgers zonder hun toestemming onderworpen aan deze testen en mind-control experimenten met op afstand bestuurde wapens en georganiseerde intimidatie uit de omgeving van het slachtoffer. Hoewel regeringen wereldwijd worden geconfronteerd met een steeds groter aantal burgers die beweren dat zij van afstand worden gemarteld en/of dat er op hen wordt geëxperimenteerd, negeren zij deze schendingen van de mensenrechten en worden de slachtoffers vaak behandeld als geestesziek.

Om dit mondiale probleem aan te pakken en het debat op Europees niveau te stimuleren, organiseren de European Coalition against Covert Harassment (EUCACH) en Stichting STOPEG (STOP Electronische wapens en Groepstalking) nu 's-werelds eerste conferentie over Geheime Belaging (Covert Harassment).

Strevend naar een respectvolle omgeving voor de verhalen van de slachtoffers (Targeted Individuals) hopen we dat dit unieke evenement alle betrokkenen samenbrengt: medische, juridische, politieke en technologie-experts, evenals pers en vertegenwoordigers van de media, en de slachtoffers zelf, met als doelstellingen: (1) het openbaren van onderzoek zonder toestemming van de betrokkenen, (2) het beoordelen van het kader van dergelijke onethische experimenten op Europees en internationaal niveau, alsmede (3) het zoeken naar mogelijke oplossingen voor burgers om zich te te beschermen tegen dit geheime misbruik.

Neem deel aan de discussie over het vinden van juridische en/of politieke oplossingen om ieders recht op leven te beschermen. Help ons om de wapens en methoden te verbieden die onze gezondheid en levens in gevaar brengen, en de autonomie en waardigheid van het individu vernietigen.

We kijken ernaar uit u te verwelkomen op onze conferentie.

Namens de organisatoren:

Magnus Olsson
Directeur EUCACH
Peter Mooring
Directeur STOPEG

Melanie Vritschan
Public Relations & Events Manager EUCACH
Kim Mercx /
Beata Zalewska
Conferentie Co-organisatoren STOPEG

TI-EVENT-2014
The conference is part of the TI-EVENT-2014, a single day event to bring together the targeted individuals from all over Europe. It aims at creating more awareness on the covert crimes committed against them and humanity.
Go to the TI-EVENT-2014 website >
STAY UP TO DATE
Enter your email address and receive notifications on progress and changes.
Facebook
Covert Harassment Conference on Facebook
Covert Harassment Conference
on Facebook

Recent visits
Donate
While you are here please consider making a donation for a better world. Thank you.
- Donate to EUCACH >
- Donate to STOPEG >