Languages:   English >   Deutsch >   Francais >   Polski >   česky >   Nederlands >COVERT HARASSMENT CONFERENCE      KONFERENCJA NA TEMAT SKRYTEGO NĘKANIA 2015

BERLIN, 1-2 PAŹDZIERNIKA 2015

KONFERENCJA NA TEMAT SKRYTEGO NĘKANIA 2015


Droga Pani / Panie

STOPEG Foundation (STOP Electronic weapons and Gang stalking), The European Coalition against Covert Harassment (EUCACH), Initiative Gegen Elektromagnetische Folter (IGEF) oraz STOP Zorganizowanym Elektronicznym Torturom (STOPZET), serdecznie zapraszają Pana/Panią na tegoroczną konferencję na temat skrytego nękania: the Covert Harassment Conference 2015.

Poza szerokim zakresem tematyki dotyczącej praw człowieka oraz skrytego nękania, konferencja 2015 skupi się na następujących zagadnieniach:
 • Skryta wojna przeciwko ludzkości
 • Skryta wojna przeciwko jednostkom
 • Kontrola umysłu (mind control),
 • Zorganizowane prześladowanie (organized stalking), elektroniczne prześladowanie
 • Aspekty prawne, prywatność
 • Bezdotykowa tortura
Główni prelegenci konferencji:
 • Dr. Nick Begich, USA, USA, Pisarz, założyciel Earthpulse Pres (www.earthpulse.com)
 • Mojmír Babáček, Republika Czeska, pisarz
 • Dionizy Pietroń, Polska,
 • Dr. Henning Witte, Sweden, Szwecja, założyciel whitetv.se
 • Dr. Kevin Barrett, USA - Pisarz, wybitny krytyk wojny z terroryzmem
 • Peter Mooring, Holandia, założyciel Fundacji STOPEG
 • Harald Brems, Niemcy, założyciel IGEF
 • Ewa Pawela, Polska, współzałożycielka STOPZET

Data: Czwartek – Piątek, 1-2 Październik 2015

Miejsce: FORUM-Factory, Berlin

Aby uzyskać więcej informacji oraz aby się zarejestrować, prosimy odwiedź:

www.covertharassmentconference.com


DODADKOWA INFORMACJA W ZWIĄZKU Z KONFERENCJĄ

"Godność człowieka jest nienaruszalna. Musi być szanowana i chroniona."
- Artykuł 1 Rozdziału Fundamentalnych Praw EU (2000)

W ostatnim stuleciu prowadzono liczne nielegalne eksperymenty na ludziach bez ich wiedzy i zgody i są one kontynuowane po dzień dzisiejszy na terenie Unii Europejskiej, a także poza nią. Nie tylko demaskatorzy, aktywiści, badź polityczni oponenci, są „namierzani”, lecz również tysiące niewinnych osób cywilnych poddawanych jest experymentom kontroli umysłu a także skrytemu prześladowaniu społecznemu. W obliczu zwiększającej się liczby obywateli skarżących się na stosowanie wobec nich zdalnie sterowanych technologii i/lub eksperymentów „mind control” rządy na całym świecie wzbraniają się od rozpatrywania tych skarg w świetle naruszeń praw człowieka ignorując ofiary i często traktując je jako osoby chore psychicznie.

Podczas ostatniego wieku, zostały przeprowadzone liczne nielegalne eksperymenty na ludziach bez wyrażenia ich zgody, i są one kontynuowane do dzisiejszego dnia na terenie Unii Europejskiej, a także, poza nią. Nie tylko demaskatorzy, aktywiści, badź polityczni oponenci, są „namierzani”, lecz również tysiące niewinnych osób cywilnych, bez swojej zgody, jest poddawanych experymentom, kontroli umysłu, a także, skrytemu prześladowaniu społecznemu. W obliczu zwiększającej się liczby obywateli składających skargi o byciu torturowanym zdalnie sterowaną technologią i/lub poddawanym eksperymentom „mind control”; rządy na całym świecie, wzbraniają się od rozpatrzenia tych skarg w świetle naruszeń praw człowieka, ignorując ofiary i często traktując je jako osoby chore psychicznie.

Aby rozwiązać ten globalnej skali problem, i aby stymulować debatę na poziomie europejskim, STOPEG Foundation (STOP Electronic weapons and Gang stalking), The European Coalition against Covert Harassment (EUCACH), Initiative Gegen Elektromagnetische Folter (IGEF) oraz STOP Zorganizowanym Elektronicznym Torturom (STOPZET), organizują drugą konferencję dotycząca skrytego nękania (Covert Harassment Conference).

Dążąc do zapewnienia ofiarom tych przestępstw otoczenia pełnego szacunku, mamy nadzieję że to wyjątkowe wydarzenie zgromadzi wszystkie zainteresowane strony: medycznych, prawnych, politycznych i technologicznych ekspertów, przedstawicieli prasy i mediów, jak również, ofiary, by razem debatować nad wspólnymi celami: (1) ujawnieniem tajnych badań na ludziach, prowadzonych bez wyrażenia ich zgody, (2) oszacowaniem zakresu tych nieetycznych eksperymentów na szczeblu europejskim i międzynarodowym, a także, (3) poszukiwaniem możliwych rozwiązań dla ochrony obywateli przed skrytym nękaniem.

Dołącz do wspólnej dyskusji i weź udział w znalezieniu odpowiednich rozwiązań prawnych i/lub politycznych, by chronić powszechne prawo ludzkie: prawo do życia. Wesprzyj nasze dażenia do zakazania używania broni i metod zagrażających zdrowiu i życiu ludzkiemu, a także niszczących autonomię i godność indywidualnych osób.

Dziękujemy za poświęconą uwagę i mamy nadzieję przywitać cię na konferencji.


Aby uzyskać więcej informacji oraz aby się zarejestrować, prosimy odwiedź:

COVERT HARASSMENT CONFERENCE 2015

www.covertharassmentconference.com


Komitet Organizacyjny:

Peter Mooring
Dyrektor zarządzający STOPEG

Kim Mercx /
Beata Zalewska
Współorganizatorzy Konferencji STOPEG

Ewa Pawela
Menadżer Relacji Publicznych i Wydarzeń STOPZET
Melanie Vritschan
Menadżer Relacji Publicznych i Wydarzeń EUCACH


Harald Brems
Dyrektor zarządzający IGEF


STOPEG

STOPEG Foundation
(STOP Electronic
weapons and
Gang stalking)
www.stopeg.com
EUCACH

European Coalition
Against
Covert Harassment
(EUCACH)
www.eucach.org


Initiative Gegen Elektromagnetische Folter

Initiative Gegen
Elektromagnetische
Folter
(IGEF)
www.e-waffen.de
STOPZET

STOP Zorganizowanym
Elektronicznym
Torturom
(STOPZET)
stopzet.wordpress.com

WsparcieLanguages:
  English >   Deutsch >   Francais >   Polski >   česky >   Nederlands >

To unsubscribe, send an email to info@covertharassmentconference.com

Covert Harassment Conference
www.covertharassmentconference.com

Past van Roesselstraat 29, 4631 ET Hoogerheide, Netherlands
info@covertharassmentconference.com, +31 6 4124 3030