Languages:   English >   Deutsch >   Francais >   Polski >   česky >   Nederlands >COVERT HARASSMENT CONFERENCE      COVERT HARASSMENT CONFERENCE 2015

BERLIJN, 1-2 OKTOBER 2015

COVERT HARASSMENT CONFERENCE 2015


Geachte mevrouw / mijnheer,

Stichting STOPEG (STOP Electronische wapens and Groepstalking), de European Coalition against Covert Harassment (EUCACH), Initiative Gegen Elektromagnetische Folter (IGEF) en STOP Zorganizowanym Elektronicznym Torturom (STOPZET) nodigen u hierbij uit om de tweede conferentie over Geheime Belaging (Covert Harassment) bij te wonen.

Naast een breed scala van onderwerpen met betrekking tot Geheime Belaging, zal de conferentie zich richten op de volgende thema's:
 • De onzichtbare oorlog tegen de mensheid
 • De onzichtbare oorlog tegen individuen
 • Electromagnetische mind control
 • Georganiseerde stalking en electronische belaging
 • Juridische aspecten, privacy
 • No-touch torture (martelen op afstand)
Hoofdsprekers zijn onder andere:
 • Dr. Nick Begich, VS - Over electromagnetische mind control en HAARP
 • Mojmír Babáček, Tsjechische Republiek, schrijver
 • Ole Dammegård, Denemarken - NWO agenda
 • Dr. Henning Witte, Zweden, Oprichter van whitetv.se
 • Dr. Kevin Barrett, VS - Auteur, bekend criticus van de War on Terror
 • Peter Mooring, Nederland, Stichting STOPEG
 • Harald Brems, Duitsland, Initiative Gegen Elektromagnetische Folter
 • Ewa Pawela, Polen, medeoprichter van STOPZET

Datum: Donderdag 1 en vrijdag 2 oktober 2015

Plaats: FORUM-Factory, Berlijn

Voor meer informatie en aanmelding gaat u naar:

www.covertharassmentconference.com


ACHTERGROND INFORMATIE BIJ DEZE CONFERENTIE

"De menselijke waardigheid is onschendbaar.
Zij moet worden geëerbiedigd en beschermd."

- Artikel 1 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (2000)

In een wereld die grotendeels gebaseerd is op informatie en communicatie technologie, wordt dit fundamentele recht van de mens en elementaire ethische principe in toenemende mate bedreigd.

In de afgelopen eeuw zijn talloze illegale experimenten uitgevoerd op proefpersonen zonder hun toestemming en dit gaat tot op de dag van vandaag door in de Europese Unie en daarbuiten. Niet alleen zijn klokkenluiders, activisten en politieke tegenstanders een doelwit, ook worden duizenden onschuldige burgers zonder hun toestemming onderworpen aan deze testen en mind-control experimenten met op afstand bestuurde wapens en georganiseerde intimidatie uit de omgeving van het slachtoffer. Hoewel regeringen wereldwijd worden geconfronteerd met een steeds groter aantal burgers die beweren dat zij van afstand worden gemarteld en/of dat er op hen wordt geëxperimenteerd, negeren zij deze schendingen van de mensenrechten en worden de slachtoffers vaak behandeld als geestesziek.

Om dit mondiale probleem aan te pakken en het debat op Europees niveau te stimuleren, organiseren de Stichting STOPEG (STOP Electronische wapens and Groepstalking), de European Coalition against Covert Harassment (EUCACH), Initiative Gegen Elektromagnetische Folter (IGEF) en STOP Zorganizowanym Elektronicznym Torturom (STOPZET) de tweede conferentie over Geheime Belaging (Covert Harassment).

Strevend naar een respectvolle omgeving voor de verhalen van de slachtoffers (Targeted Individuals) hopen we dat dit unieke evenement alle betrokkenen samenbrengt: medische, juridische, politieke en technologie-experts, evenals pers en vertegenwoordigers van de media, en de slachtoffers zelf, met als doelstellingen: (1) het openbaren van onderzoek zonder toestemming van de betrokkenen, (2) het beoordelen van het kader van dergelijke onethische experimenten op Europees en internationaal niveau, alsmede (3) het zoeken naar mogelijke oplossingen voor burgers om zich te te beschermen tegen dit geheime misbruik.

Neem deel aan de discussie over het vinden van juridische en/of politieke oplossingen om ieders recht op leven te beschermen. Help ons om de wapens en methoden te verbieden die onze gezondheid en levens in gevaar brengen, en de autonomie en waardigheid van het individu vernietigen.

We kijken ernaar uit u te verwelkomen op onze conferentie.


Voor meer informatie en aanmelding gaat u naar:

COVERT HARASSMENT CONFERENCE 2015

www.covertharassmentconference.com


Namens de organisatoren:

Peter Mooring
Directeur STOPEG

Kim Mercx /
Beata Zalewska
Conferentie Co-organisatoren STOPEG

Ewa Pawela
Public Relations Manager STOPZET
Melanie Vritschan
Public Relations & Events Manager EUCACH


Harald Brems
Directeur IGEF


STOPEG

STOPEG Foundation
(STOP Electronic
weapons and
Gang stalking)
www.stopeg.com
EUCACH

European Coalition
Against
Covert Harassment
(EUCACH)
www.eucach.org


Initiative Gegen Elektromagnetische Folter

Initiative Gegen
Elektromagnetische
Folter
(IGEF)
www.e-waffen.de
STOPZET

STOP Zorganizowanym
Elektronicznym
Torturom
(STOPZET)
stopzet.wordpress.com

Ook als u niet naar de conferentie komt ...

WELLICHT KUNT U EEN
KLEINE DONATIE DOEN

Het organiseren van deze conferentie is hard werken maar dat doen we eigenlijk altijd al. Maar we maken ook kosten, de ruimte moet betaald, de websites, de sprekers, het drukwerk, de telefoongesprekken, de reiskosten.

Steun onze zaak voor een betere wereld
met een donatie. Dank u wel!


DoneerLanguages:
  English >   Deutsch >   Francais >   Polski >   česky >   Nederlands >

To unsubscribe, send an email to info@covertharassmentconference.com

Covert Harassment Conference
www.covertharassmentconference.com

Past van Roesselstraat 29, 4631 ET Hoogerheide, Netherlands
info@covertharassmentconference.com, +31 6 4124 3030