Languages:   English >   Deutsch >   Francais >   Polski >   česky >   Nederlands >COVERT HARASSMENT CONFERENCE      KONFERENCE O UTAJOVANÉM TRÝZNĚNÍ 2015

BERLÍN, 1.-2.ŘÍJNA 2015

KONFERENCE O UTAJOVANÉM TRÝZNĚNÍ 2015


Vážené dámy a pánové,

Nadace pro zákaz elektronických zbraní a organizovaného pronásledování (the STOPEG Foundation - STOP Electronic weapons and Gang stalking), Evropská koalice proti utajovanému trýznění (The European Coalition against Covert Harassment - EUCACH), Initiative Gegen Elektromagnetische Folter (IGEF) a STOP Zorganizowanym Elektronicznym Torturom (STOPZET) Vás srdečně zvou k účasti na letošní světovou Konferenci proti utajovanému trýznění.

Vedle široké škály témat týkajících se utajovaného trýznění se také můžete těšit na následující témata:
 • Utajovaná válka proti lidskosti
 • Utajovaná válka proti jednotlivci
 • Elektromagnetické ovládání mysli
 • Organizované pronásledování (Organized Stalking), Elektronické trýznění (Electronic Harassment)
 • Právní hlediska, ochrana soukromí
 • Bezdotekové mučení
Poznámky ke klíčovým přednášejícím:
 • Dr. Nick Begich, USA, odborník na elektromagnetické ovládání mysli a HAARP
 • Mojmír Babáček, Česká republika, spisovatel
 • Ole Dammegård, Dánsko, odhalitel programu NWO - Nový světový řád
 • Dr. Henning Witte, Švédsko, zakladatel nezávislé TV whitetv.se
 • Dr. Kevin Barrett, USA - Author, well-known critic of the War on Terror
 • Peter Mooring, Holandsko, nadace STOPEG
 • Harald Brems, Německo, zakladatel Initiative Gegen Elektromagnetische Folter
 • Ewa Pawela, Polsko, spoluzakladatelka STOPZET

Datum: čtvrtek 1. a pátek 2. října 2015

Místo konání: FORUM-Factory, Berlin

Více informací a registraci najdete prosím zde:

www.covertharassmentconference.com


VÝCHODISKO INFORMACE K TÉTO KONFERENCI

"lidská důstojnost je nedotknutelná. To musí být respektováno a chráněno"
- Článek 1 Stanov základních práv EU (2000)

Ve světě všestranně založeném na informačních a komunikačních technologiích, toto základní lidské právo a základní etický princip čelí zvýšenému ohrožení.

V posledním století jsou prováděny početné ilegální experimenty na lidech bez jejich souhlasu a pokračují do dnešních dnů v Evropské unii i mimo. Nejen whistle blowers, aktivisté a političtí oponenti jsou zacílování, ale i tisíce nevinných civilistů jsou podrobovány nesouhlasnému testování a pokusům s ovládáním mysli za pomoci zbraní používajících utajovanou technologii dálkového skrytého trýznění populace. Vlády na celém světě nikdy dříve nečelily tak stoupajícímu počtu trestních oznámení občanů, kteří jsou dálkově torturováni anebo jsou prováděny na nich pokusy. Příslušné vlády selhávají a nepřiznávají porušování lidských práv tím, že stěžující si občany ignorují a často s ními jednají jako s mentálně nemocnými.

Aby byla tato problematika globálního zájmu řešena a k této stimulována debata na evropské úrovni, Evropská koalice proti utajovanému trýznění - STOPEG (STOP Electronic weapons and Gang stalking), European Coalition against Covert Harassment (EUCACH), Initiative Gegen Elektromagnetische Folter (IGEF) a STOP Zorganizowanym Elektronicznym Torturom (STOPZET) Nadace pro zastavení elektronických zbraní a zastavení organizovaného pronásledování, nyní pořádá 2. Konferenci k utajovanému trýznění - Covert Harassment Conference.

Ve snaze o poskytnutí náležitého prostředí hlasům obětí označovaných jako Zacílené osoby (Targeted Individuals), doufáme že tato ojedinělá konference shromáždí všechny zainteresované činitele: lékařské, právnické a technické odborníky, zástupce tisku a médii a oběti se společnými cíli: (1) odhalení pokračujícího nekonsensuálního výzkumu, (2) zhodnocení rozsahu takových neetických experimentů na evropské a mezinárodní úrovni, jakož i (3) hledání možných řešení k ochraně obyvatel před tímto skrytým, utajovaným zneužíváním.

Připojte se k debatě a zúčastněte se nalezení vhodných zákonných anebo politických řešení k ochraně práva každého jedince na život. Pomozte nám zakázat zbraně a metody ohrožující lidské zdraví a život, jak rovněž ničící sebevědomí a důstojnost.

Těšíme se, že Vás uvítáme na této události.


Více informací a registraci najdete prosím zde:

COVERT HARASSMENT CONFERENCE 2015

www.covertharassmentconference.com


Za Organizační výbor:

Peter Mooring
STOPEG Managing Director

Kim Mercx /
Beata Zalewska
STOPEG Conference
Co-organizers


Ewa Pawela
STOPZET Public Relations Manager
Melanie Vritschan
EUCACH Public Relations & Events Manager


Harald Brems
IGEF Managing Director


STOPEG

STOPEG Foundation
(STOP Electronic
weapons and
Gang stalking)
www.stopeg.com
EUCACH

European Coalition
Against
Covert Harassment
(EUCACH)
www.eucach.org


Initiative Gegen Elektromagnetische Folter

Initiative Gegen
Elektromagnetische
Folter
(IGEF)
www.e-waffen.de
STOPZET

STOP Zorganizowanym
Elektronicznym
Torturom
(STOPZET)
stopzet.wordpress.com

Even if you do not come to the conference ...

PLEASE THINK ABOUT MAKING
A SMALL DONATION

Organizing this conference is a lot of hard work but that is just what we do. But we also make expenses, the location must be paid, the websites, the speakers, the materials, the phone calls, the travel.

Please support our cause for a better world
with a donation. Thank you very much!


DonateLanguages:
  English >   Deutsch >   Francais >   Polski >   česky >   Nederlands >

To unsubscribe, send an email to info@covertharassmentconference.com

Covert Harassment Conference
www.covertharassmentconference.com

Past van Roesselstraat 29, 4631 ET Hoogerheide, Netherlands
info@covertharassmentconference.com, +31 6 4124 3030