Available languages:   English >>   Francais >>   Deutsch >>   Nederlands >>   České >>COVERT HARASSMENT CONFERENCE      COVERT HARASSMENT CONFERENCE 2014
BRUSSELS, 20 NOVEMBER 2014Vážené dámy a pánové,

Evropská koalice proti utajovanému týrání (The European Coalition against Covert Harassment - EUCACH) a Nadace pro zákaz elektronických zbraní a organizovaného pronásledování (the STOPEG Foundation - STOP Electronic weapons and Gang stalking) Vás srdečně zvou k účasti na první světové Konferenci proti utajovanému týrání.

Vedle široké škály témat týkajících se utajovaného týrání se také můžete těšit na následující témata:
  • Celosvětové ovládání mysli (mind control) a umělá inteligence
  • Organizované pronásledování (stalking) a elektronické týrání
  • Skalární vlny používané k ovládání mysli
  • Člověk je intelekt, nikoliv tělo
Poznámky ke klíčovým přednášejícím:
  • Magnus Olsson, Economics at the Cesar Ritz in Switzerland, American University of Paris and Harvard, Boston, USA
  • Peter Mooring, Electronics and Computer Architecture at the Delft University of Technology, The Netherlands
  • Dr. Henning Witte, Henning Witte, Law School at Munich, Uppsala (Sweden) and Bonn. Dr. of law at Frankfurt University, Germany
  • Dr. Rauni Kilde, Rauni Kilde, Bachelor of medicine, University of Turku 1964, Medical Doctor University of Turku, Finland 1967
  • Mojmír Babáček, Philosophy and Economy at Charles University in Prag. Writer, Czech Republic
  • Alfred Lambremont Webre, MA, JD, Yale University, Yale Law School international law. NGO delegate United Nations.

Datum: 20.listopadu 2014

Místo konání: Bedford Hotel, Brussels

Více informací a registraci najdete prosím zde:

www.covertharassmentconference.com


VÝCHODISKO INFORMACE K TÉTO KONFERENCI

"lidská důstojnost je nedotknutelná. To musí být respektováno a chráněno"
- Článek 1 Stanov základních práv EU (2000)

Ve světě všestranně založeném na informačních a komunikačních technologiích, toto základní lidské právo a základní etický princip čelí zvýšenému ohrožení.

V posledním století jsou prováděny početné ilegální experimenty na lidech bez jejich souhlasu a pokračují do dnešních dnů v Evropské unii i mimo. Nejen whistle blowers, aktivisté a političtí oponenti jsou zacílování, ale i tisíce nevinných civilistů jsou podrobovány nesouhlasnému testování a pokusům s ovládáním mysli za pomoci zbraní používajících utajovanou technologii dálkového skrytého týrání populace. Vlády na celém světě nikdy dříve nečelily tak stoupajícímu počtu trestních oznámení občanů, kteří jsou dálkově torturováni anebo jsou prováděny na nich pokusy. Příslušné vlády selhávají a nepřiznávají porušování lidských práv tím, že stěžující si občany ignorují a často s ními jednají jako s mentálně nemocnými.

Aby byla tato problematika globálního zájmu řešena a k této stimulována debata na evropské úrovni, Evropská koalice proti utajovanému týrání - European Coalition against Covert Harassment (EUCACH) a STOPEG - Stop Electronic Weapons Stop Gang Stalking – Nadace pro zastavení elektronických zbraní a zastavení organizovaného pronásledování, nyní pořádají jako první ve světě Konferenci k utajovanému týrání - Covert Harassment Conference.

Ve snaze o poskytnutí náležitého prostředí hlasům obětí označovaných jako Zacílené osoby (Targeted Individuals), doufáme že tato ojedinělá konference shromáždí všechny zainteresované činitele: lékařské, právnické a technické odborníky, zástupce tisku a médii a oběti se společnými cíli: (1) odhalení pokračujícího nekonsensuálního výzkumu, (2) zhodnocení rozsahu takových neetických experimentů na evropské a mezinárodní úrovni, jakož i (3) hledání možných řešení k ochraně obyvatel před tímto skrytým, utajovaným zneužíváním.

Připojte se k debatě a zúčastněte se nalezení vhodných zákonných anebo politických řešení k ochraně práva každého jedince na život. Pomozte nám zakázat zbraně a metody ohrožující lidské zdraví a život, jak rovněž ničící sebevědomí a důstojnost.

Těšíme se, že Vás uvítáme na této události.


Více informací a registraci najdete prosím zde:

COVERT HARASSMENT CONFERENCE

www.covertharassmentconference.com


Za Organizační výbor:

Magnus Olsson
EUCACH Managing Director
Peter Mooring
STOPEG Managing Director

Melanie Vritschan
EUCACH Public Relations & Events Manager
Kim Mercx /
Beata Zalewska
STOPEG Conference
Co-organizers


EUCACH

European Coalition
Against
Covert Harassment
(EUCACH)

www.eucach.org
STOPEG

STOPEG Foundation
(STOP Electronic
weapons and
Gang stalking)

www.stopeg.com

Even if you do not come to the conference ...

PLEASE THINK ABOUT MAKING
A SMALL DONATION

Organizing this conference is a lot of hard work but that is just what we do. But we also make expenses, the location must be paid, the websites, the speakers, the materials, the phone calls, the travel.

Please support our cause for a better world
with a donation. Thank you very much!


Donate to EUCACH Donate to STOPEGAvailable languages:
  English >>   Francais >>   Deutsch >>   Nederlands >>   České >>

To unsubscribe, send an email to info@covertharassmentconference.com

Covert Harassment Conference
www.covertharassmentconference.com

Past van Roesselstraat 29, 4631 ET Hoogerheide, Netherlands
info@covertharassmentconference.com, +31 6 4124 3030